Godziny otwarcia: pn-pt 10:00-18:00

Najkrótsza droga
do bezpieczeństwa

Firma prowadzi działalność w szeroko pojętej branży ubezpieczeniowo-finansowej, umożliwiając łatwy dostęp do oferowanych produktów poprzez stale rozwijającą się sieć Przedstawicielstw terenowych oraz strukturę kilkudziesięciu wysoko kwalifikowanych, "licencjonowanych" osób wykonujących czynności agencyjne, zapewniających Klientom długofalową, kompleksową obsługę serwisową.

Ubezpieczenia
Komunikacyjne

placeholder image

Ubezpieczenie NNW to najlepszy sposób na finansowe zabezpieczenie się przed ewentualnym nieszczęściem w postaci wypadku.

Ubezpieczenia
Majątkowe

placeholder image

Ubezpieczenie Majątkowe to najlepszy sposób na bezpieczne pozostawienie własnego majątku podczas podróży.

Ubezpieczenia
Osobowe i Zdrowotne

placeholder image

Ubezpieczenia osobowe - w tym turystyczne to najlepszy sposób na spokojne spędzenie wolnego czasu.

Ubezpieczenia
na Życie

placeholder image

Dzięki szerokiej gamie ubezpieczeń na życie możesz być pewny, że Ty i Twoja Rodzina są bezpieczni.

O FIRMIE

AMMEX M. Kanadys, M. Krzysztoń, A. Szysz Spółka Jawna istnieje od maja 1997 roku (pierwotnie w formie spółki cywilnej).

Firma prowadzi działalność w szeroko pojętej branży ubezpieczeniowo-finansowej, umożliwiając łatwy dostęp do oferowanych produktów poprzez stale rozwijającą się sieć Przedstawicielstw terenowych oraz strukturę kilkudziesięciu wysoko kwalifikowanych, "licencjonowanych" osób wykonujących czynności agencyjne, zapewniających Klientom długofalową, kompleksową obsługę serwisową.

Podstawową działalnością firmy jest marketing i sprzedaż programów oszczędzania kapitałowego oraz wszelkich rodzajów ubezpieczeń, znajdujących się w bardzo bogatej ofercie kilkunastu renomowanych zakładów ubezpieczeń - Partnerów AMMEX.

Firma świadczy usługi związane z doradztwem ubezpieczeniowo-finansowym i pośrednictwem ubezpieczeniowym, oferując kompleksową obsługę związaną z wyborem zakładu ubezpieczeń i produktu ubezpieczeniowego najlepiej zaspokajającego potrzeby i oczekiwania Klientów - osób fizycznych i podmiotów gospodarczych - bez konieczności ponoszenia przez Klientów jakichkolwiek dodatkowych kosztów i opłat.

Zadaniem firmy jest dobór najkorzystniejszych warunków umowy ubezpieczenia, zapewniający Klientowi pełną satysfakcję z podjęcia współpracy z AMMEX. W przypadku nie wystarczającego zakresu standardowo oferowanej ochrony ubezpieczeniowej istnieje możliwość stworzenia specjalnych warunków, takich, które w pełni zaspokoiłyby wszelkie potrzeby Klienta.

W celu sprostania potrzebie zapewnienia pełnej ochrony ubezpieczeniowej, AMMEX umożliwia dobór odpowiednio skonstruowanego pakietu ubezpieczeniowego. Skorzystanie z takiej formy ubezpieczenia umożliwia uzyskanie znaczących obniżek w naliczanej składce, co pozwala zmniejszyć ponoszone koszty przez Ubezpieczającego lub w ramach tych samych funduszy, znacząco poszerzyć zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Ponadto firma zapewnia szeroką pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z likwidacją powstałej szkody i uzyskaniem należnego odszkodowania, będąc przy Kliencie nie tylko w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, lecz również w czasie jej trwania, umożliwiając dokonanie niezbędnych modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej, dostosowując go do zmieniających się warunków.

Strategią działania ("misją") AMMEX jest profesjonalna, długofalowa, kompleksowa obsługa, zapewniająca Klientowi bezpieczeństwo, komfort i pełną satysfakcję w życiu prywatnym i prowadzonej działalności gospodarczej.

AMMEX oferuje wszelkie rodzaje ubezpieczeń:

 • NA ŻYCIE
  (indywidualne i grupowe - na życie, na życie i dożycie, z funduszem inwestycyjnym, emerytalne, posagowe, rentowe...);

 • MAJĄTKOWE
  (mienia osób fizycznych i podmiotów gospodarczych od różnych zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku...);

 • KOMUNIKACYJNE
  (OC, AC, NNW, ASS, OP, Zielona Karta...);

 • ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
  (deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zawodu lub posiadania mienia - m.in. producenta, za szkody spowodowane przez produkt, członków władz spółek kapitałowych prawa handlowego);

 • NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
  (indywidualne, rodzinne i grupowe);

 • TURYSTYCZNE
  (krajowe i zagraniczne - KL i NNW, bagażu podróżnego, assistance, kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej...);

 • ZDROWOTNE
  (indywidualne, rodzinne i grupowe);

 • ROLNE
  (dobrowolne i obowiązkowe - OC, budynków, zwierząt, mienia ruchomego, upraw...);

 • TRANSPORTOWE
  (cargo w transporcie krajowym i międzynarodowym, przewoźnika, spedytora...);

 • FINANSOWE
  (należności kredytowanych - m.in. celnych, podatkowych, handlowych, leasingowych; gwarancji ubezpieczeniowej - m.in. zwrotu zaliczki, zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, spłaty należności handlowych; kredytu - kupieckiego, bankowego; utraty zysku...);

 • TECHNICZNE
  (sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń...).

PARTNERZY

O FIRMIE

AMMEX M. Kanadys, M. Krzysztoń, A. Szysz Spółka Jawna prowadzi działalność na podstawie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 6 lutego 2004 r. prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000193512, w wyniku przekształcenia Spółki Cywilnej w Spółkę Jawną Uchwałą Nr 1/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r.

UBEZPIECZENIA

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystkie produkty z zakresu ubezpieczeń – Ubezpieczenia na Życie, Ubezpieczenia Majątkowe, Ubezpieczenia Komunikacyjne, Ubezpieczenia OC, Ubezpieczenia NNW, Ubezpieczenia Turystyczne, Ubezpieczenia Zdrowotne, Ubezpieczenia Rolne, Ubezpieczenia Transportowe, Ubezpieczenia Finansowe.