Ubezpieczenia komunikacyjne

UBEZPIECZENIA NNW

ABC ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Nieszczęśliwy wypadek może przydarzyć się wszędzie i każdemu !

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (zwane dalej: NNW) to najlepszy sposób na finansowe zabezpieczenie się przed ewentualnym nieszczęściem w postaci wypadku. Zapewnienie na co dzień bezpieczeństwa sobie i swoim najbliższym powinno być sprawą priorytetową. Warto zatem dowiedzieć się o tego typu ubezpieczeniach nieco więcej, aby przekonać się o ich zaletach i móc wybrać ofertę jak najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb.

Dlaczego ubezpieczenia NNW są niezbędne?

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba ubezpieczona, niezależnie od swojej woli, doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła.

Ulegając wypadkom - i sami je powodując - wyrządzamy szkody innym osobom. W tej sytuacji musimy ponosić ich finansowe konsekwencje, chociaż nie zawsze jesteśmy na to przygotowani. Szczególnie, kiedy musimy w takiej sytuacji, brać pod uwagę wielomiesięczne kosztowne leczenie w prywatnej klinice i długotrwałą rehabilitację !

Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Skoro nie możemy zagwarantować sobie ochrony przed nieszczęśliwymi wypadkami, zapewnijmy ją sobie chociaż przed następstwami nieszczęśliwych wypadków !

Ubezpieczenie NNW - to ochrona dla nas i naszych najbliższych przez 24 godziny na dobę, na całym świecie, w życiu prywatnym, w czasie pracy i podczas uprawiania sportu.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając ubezpieczenie NNW?

Podstawową zasadą jest wybór odpowiedniej sumy ubezpieczenia i właściwego zakresu udzielanej przez zakład ubezpieczeń ochrony.

Zwykle istnieje możliwość wyboru zakresu świadczeń podstawowych, dodatkowych oraz rozszerzonych.

Można wybrać zakres pełny (całodobowy) lub ograniczony (do określonych w umowie czynności).

Ubezpieczenie może mieć charakter indywidualny jak i grupowy.

Można wybrać wariant rodzinny obejmujący ochroną współmałżonka, dzieci oraz inne bliskie osoby zamieszkujące razem z nami.

Istnieje możliwość wyboru wariantu wypłaty świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie może być zawarte jako roczne lub krótkoterminowe.

Ubezpieczenie NNW występuje samodzielnie lub jako składnik ubezpieczeń pakietowych.

Nie warto też zbytnio ograniczać zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Oby nigdy nie okazało się, że wykupiona przez nas polisa nie obejmuje właśnie tego co nam się przydarzyło, a z czego zrezygnowaliśmy wykupując ubezpieczenie NNW !

Zakres oferty ubezpieczeń NNW

 1. ¦wiadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu (częściowego lub całkowitego);
 2. ¦wiadczenie z tytułu śmierci
 3. (zwykle 50% lub 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie);
 4. Zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych;
 5. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów;
 6. Zasiłek dzienny z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub nauki;
 7. Dzienne świadczenie szpitalne;
 8. Zwrot kosztów leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego;
 9. Zwrot kosztów rehabilitacji;
 10. Zwrot kosztów operacji plastycznej;
 11. Zwrot kosztów opieki w przypadku hospitalizacji;
 12. ¦wiadczenie związane z następstwem zawału serca lub udaru mózgu;
 13. ¦wiadczenie związane z następstwem oparzenia;
 14. ¦wiadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy;
 15. ¦wiadczenie z tytułu wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu;
 16. Zwrot kosztów ratownictwa;
 17. ¦wiadczenie usług typu assistance (organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w domu Ubezpieczonego, pokrycie kosztów dojazdu i honorarium lekarza, organizacja opieki pielęgniarskiej, organizacja transportu do placówki medycznej i powrotnej do miejsca zamieszkania, dostarczenie leków lub drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, organizację pomocy domowej po zakończeniu hospitalizacji).

Warianty wypłaty świadczeń w ubezpieczeniach NNW

 1. System świadczeń proporcjonalnych świadczenia wypłacane są w wysokości proporcjonalnej do rozmiaru uszczerbku na zdrowiu (1 % sumy ubezpieczenia za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu);
 2. System świadczeń stałych (każdy uszczerbek na zdrowiu jest określony stałą kwotą świadczenia);
 3. System świadczeń progresywnych (im wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym większy procent wypłacanej sumy ubezpieczenia).

Czynniki niezbędne przy wyborze ubezpieczenia NNW

Decyzja o wykupieniu ubezpieczenia NNW powinna być przemyślana i w pełni dostosowana do charakteru prowadzonego trybu życia.

Jeżeli wyjeżdżamy poza granice kraju, zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej powinien obejmować zdarzenia powstałe w dowolnym miejscu geograficznym.

Ponieważ składka ubezpieczeniowa ściśle zależna jest od zawodu wykonywanego przez osobę ubezpieczaną, warto rozważyć możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW jako części składowej pakietu ubezpieczeń.

Zwykle ubezpieczenie NNW stanowi element pakietowych ubezpieczeń rodzinnych (na bazie ubezpieczenia mieszkania/domu), komunikacyjnych (jako rozszerzenie ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu) lub ubezpieczeń skierowanych do klientów korporacyjnych.

Warto zastanowić się nad formą ubezpieczenia (indywidualną lub rodzinną).

Korzyści z wykupienia ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie NNW stanowi zabezpieczenie finansowe na wszelki wypadek. Choć nie uchroni nas przed nieszczęśliwymi wypadkami, to w znacznym stopniu może przyczynić się do złagodzenia ich skutków, umożliwiając podjęcie leczenia i rehabilitacji na odpowiednio wysokim poziomie, dzięki czemu szybciej wrócimy do zdrowia i osiągniemy pełną sprawność fizyczną.

Warto pamiętać, że specyficzną cechą ubezpieczenia NNW – odróżniającą go od innych rodzajów ubezpieczeń – jest możliwość sumowania świadczeń ze wszystkich zawartych umów ubezpieczenia!

Dlatego już dziś warto pomyśleć o dobrze dopasowanym ubezpieczeniu NNW !

Konsultanci AMMEX służą w tej dziedzinie swoją wiedzą i doświadczeniem !!!

Dlaczego o ubezpieczeniu NNW powinien pomyśleć pracodawca?

Sukces najlepszych firm w dużej mierze zależy od zatrudnionych specjalistów, którzy generują zyski swojego pracodawcy. Dlatego warto zadbać o zdrowie swoich pracowników, zabezpieczając ich przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, którym mogą ulec zarówno w zakładzie pracy, jak i poza nim.

Zakłady ubezpieczeń umożliwiają dostosowanie swojej oferty ubezpieczeń NNW do klientów korporacyjnych na warunkach odpowiadającym ich potrzebom.

IdĽ do góry strony
Oferta

Ammex Ubezpieczenia
20-358 Lublin, ul. Krasickiego 59

Kontakt Ammex

tel. (0-81) 745-50-64
kom. 0 502-458-980
tel./fax (0-81) 743-87-47
ammex@lublin.home.pl

Mapka dojazdowa

Poleć stronę Znajomym

Chcesz być powiadamiany o nowych ofertach? Zapisz się do Newslettera.

Projekt i wykonanie 2007 LabSQL.pl