Ammex Ubezpieczenia

AMMEX M. Kanadys, M. Krzysztoń, A. Szysz Spółka Jawna istnieje od maja 1997 roku (pierwotnie w formie spółki cywilnej).

Firma prowadzi działalnoć w szeroko pojętej branży ubezpieczeniowo-finansowej, umożliwiając łatwy dostęp do oferowanych produktów poprzez stale rozwijającą się sieć Przedstawicielstw terenowych oraz strukturę kilkudziesięciu wysoko kwalifikowanych, "licencjonowanych" osób wykonujących czynnoci agencyjne, zapewniających Klientom długofalową, kompleksową obsługę serwisową.

Podstawową działalnocią firmy jest marketing i sprzedaż programów oszczędzania kapitałowego oraz wszelkich rodzajów ubezpieczeń, znajdujących się w bardzo bogatej ofercie kilkunastu renomowanych zakładów ubezpieczeń - Partnerów AMMEX, jak również coraz szerszy zakres usług finansowych, dystrybucja produktów Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Firma wiadczy usługi związane z doradztwem ubezpieczeniowo-finansowym i porednictwem ubezpieczeniowym, oferując kompleksową obsługę związaną z wyborem zakładu ubezpieczeń i produktu ubezpieczeniowego najlepiej zaspokajającego potrzeby i oczekiwania Klientów - osób fizycznych i podmiotów gospodarczych - bez koniecznoci ponoszenia przez Klientów jakichkolwiek dodatkowych kosztów i opłat.

Zadaniem firmy jest dobór najkorzystniejszych warunków umowy ubezpieczenia, zapewniający Klientowi pełną satysfakcję z podjęcia współpracy z AMMEX. W przypadku nie wystarczającego zakresu standardowo oferowanej ochrony ubezpieczeniowej istnieje możliwoć stworzenia specjalnych warunków, takich, które w pełni zaspokoiłyby wszelkie potrzeby Klienta.

W celu sprostania potrzebie zapewnienia pełnej ochrony ubezpieczeniowej, AMMEX umożliwia dobór odpowiednio skonstruowanego pakietu ubezpieczeniowego. Skorzystanie z takiej formy ubezpieczenia umożliwia uzyskanie znaczących obniżek w naliczanej składce, co pozwala zmniejszyć ponoszone koszty przez Ubezpieczającego lub w ramach tych samych funduszy, znacząco poszerzyć zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Ponadto firma zapewnia szeroką pomoc przy załatwianiu wszelkich formalnoci związanych z likwidacją powstałej szkody i uzyskaniem należnego odszkodowania, będąc przy Kliencie nie tylko w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, lecz również w czasie jej trwania, umożliwiając dokonanie niezbędnych modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej, dostosowując go do zmieniających się warunków.


Strategią działania ("misją") AMMEX jest profesjonalna, długofalowa, kompleksowa obsługa, zapewniająca Klientowi bezpieczeństwo, komfort i pełną satysfakcję w życiu prywatnym i prowadzonej działalnoci gospodarczej.


AMMEX oferuje wszelkie rodzaje ubezpieczeń:
 • życiowe
  (indywidualne i grupowe - na życie, na życie i dożycie, z funduszem inwestycyjnym, emerytalne, posagowe, rentowe ...);
 • majątkowe
  (mienia osób fizycznych i podmiotów gospodarczych od różnych zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku ...);
 • komunikacyjne
  (OC, AC, NNW, ASS, OP, Zielona Karta ...);
 • odpowiedzialnoci cywilnej
  (deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzenia działalnoci gospodarczej, wykonywania zawodu lub posiadania mienia - m.in. producenta, za szkody spowodowane przez produkt, członków władz spółek kapitałowych prawa handlowego);
 • następstw nieszczęliwych wypadków
  (indywidualne, rodzinne i grupowe);
 • turystyczne
  (krajowe i zagraniczne - KL i NNW, bagażu podróżnego, assistance, kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ...);
 • zdrowotne
  (indywidualne, rodzinne i grupowe);
 • rolne
  (dobrowolne i obowiązkowe - OC, budynków, zwierząt, mienia ruchomego, upraw ...);
 • transportowe
  (cargo w transporcie krajowym i międzynarodowym, przewoźnika, spedytora ...);
 • finansowe
  (należnoci kredytowanych - m.in. celnych, podatkowych, handlowych, leasingowych; gwarancji ubezpieczeniowej - m.in. zwrotu zaliczki, zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, spłaty należnoci handlowych; kredytu - kupieckiego, bankowego; utraty zysku ...);
 • techniczne
  (sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń ...)
 • ryzyk budowlanych i montażowych
  ...
Oferta

Ammex Ubezpieczenia
20-358 Lublin, ul. Krasickiego 59

Kontakt Ammex

tel. (0-81) 745-50-64
kom. 0 502-458-980
tel./fax (0-81) 743-87-47
ammex@lublin.home.pl

Mapka dojazdowa

Poleć stronę Znajomym

Chcesz być powiadamiany o nowych ofertach? Zapisz się do Newslettera.

Projekt i wykonanie 2007 LabSQL.pl